Opdrachten

Coach & Scanner   Waardigheid & Trots op Locatie
Waardigheid en Trots op Locatie is een landelijk ondersteuningsprogramma voor verpleeghuislocaties. Deelnemende locaties krijgen in korte tijd zicht op de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (Rol Scanner) Aanbeveling lezen?

Afhankelijk van ontwikkelpunten ontvangen verpleeghuislocaties ondersteuning op maat. Dit kan gaan om themaspecifieke ondersteuning zoals Leren & Verbeteren maar ook om een kwaliteitstraject waarin locaties begeleiding ontvangen op meerdere thema’s (Rol Coach).  Vilans,  juni 2019 – heden 

Projectmanager 24-uurs zorg 
Ondersteuning bij het verbeteren van de structuur en kwaliteit van de GGZ/LVB+/verslavingszorg binnen de 24-uurs woonlocaties. 
Leger des Heils, Amsterdam, mei  – oktober 2021

Manager Revalidatie
Interim Manager Revalidatie.  Inspelen & oplossen van alle voorkomende effecten van de Corona-crisis zoals het ontwikkelen van Post-Covid revalidatiezorg en uitrollen van de bezoekregeling. Aanbevelingen lezen?
Het Spectrum, Dordrecht,  april tot dec 2020

Locatiemanager Zorgvilla Sijthoff
Crisismanagement, brengen rust en verbinding, structuur en meer stabiliteit rondom personele bezetting, kwaliteit van zorg en begeleiding voor het team, de bewoners en mantelzorgers. Ontzorgdwonen Groep, Wassenaar, september 2019 tot maart 2020

Leidinggevende Psychogeriatrie
Crisismanagement, eerste aanzet tot verbeteringen 2 afdelingen psychogeriatrie in kwaliteit en teamsamenwerking. HWW zorg, Den Haag april 2019 tot augustus 2019

Manager Gehandicaptenzorg
Crisismanagement locatie Overtoom, wonen en dagbesteding (130 bewoners/bezoekers). Rust en herstel in onderlinge samenwerking en normaliseren van werkwijze/begeleidingsafspraken. Terugdringen ziekteverzuim, betere bedbezetting en kwalitatief betere zorg en begeleiding. Aanbeveling lezen?
Amsta Karaad, Amsterdam,  november 2018 tot april 2019

Procesbegeleider Kwaliteit 
Ondersteuning, advisering verbeteringen van meldingen en opvolging onvoorziene gebeurtenissen in de zorg.  Careyn, Utrecht, november 2018

Manager Geestelijke Gezondheidszorg
Crisismanagement en verbeteringen organisatie | kwaliteit | teamsamenwerking
Beschermd en Begeleid wonen. (75 bewoners) Aanbeveling lezen?
Cordaan GGZ Amsterdam. januari tot november 2018

Transitiecoördinator Ketenzorg Dementie ‘s-Hertogenbosch e.o.
Begeleiding transitie ketenzorg dementie naar een toekomstbestendig netwerk.
Ketenzorg Dementie regio ‘s-Hertogenbosch e.o.   januari 2017 tot maart 2018

Transitiecoördinator Ketenzorg Dementie Oss/ Uden/ Veghel
Begeleiding transitie ketenzorg dementie binnen Samen in Zorg.
Samen in Zorg regio Oss, Uden, Veghel e.o.  mei tot november 2017

Manager Algemene Zaken, Acute Psychiatrie
Crisismanagement en verbetering aansturing en organisatie Opnamekliniek.
(38 bedden) GGZ Rivierduinen Alphen a/d Rijn.  augustus 2016 tot april 2017

Hoofd Wonen en Zorg & Procesbegeleider.
Vervangingsmanagement: Woonzorgcentrum (30 appartementen) en woongroepen voor dementerenden (45 bewoners). Aanbeveling lezen?
Procesbegeleiding verbetering organisatie- en teamstructuur.
Swinhove Groep, Locatie De Lichtkring Zwijndrecht. mei 2015 tot maart 2016

Hoofd Wonen en Zorg.  
Vervangingsmanagement: Woonzorgcentrum (62 appartementen) en woongroepen voor dementerenden (24 bewoners). 
Swinhove Groep, Locatie De Lindonk, Zwijndrecht. mei 2015 tot februari 2016

Hoofd Wonen en Zorg & Procesbegeleider. 
Vervangingsmanagement: CVA revalidatie Unit, Observatie unit en 6 kleinschalige woongroepen voor dementerenden.
Procesbegeleiding: Opschaling woongroepen van 6 naar 9 bewoners. Swinhove Groep, Locatie Swinhove,  Zwijndrecht. oktober 2014 tot mei 2015

Adviseur Kleinschalige woongroepen.  
Onderzoek, advies, coaching leidinggevende. Verbetering aansturing, organisatie en teamsamenwerking
Swinhove Groep, Locatie De Lichtkring, Zwijndrecht. augustus 2014 tot januari 2015

Procesbegeleider Herinrichting Verpleeghuis.
Realiseren van kleinschalig units, éénpersoonskamers en verplaatsing revalidatieafdeling.  Aanbeveling lezen?
Alrijne Zorggroep Leiderdorp. september 2013 tot juni 2014

Procesbegeleider Basis GGZ. 
Begeleiden van verandering voor huisartspraktijken/gezondheidscentra door de komst van de Basis GGZ.  Aanbeveling lezen?
Indigo, Parnassia Groep. december 2013 tot april 2014

Clusterleidinggevende  Verpleeghuis.
Overbruggingsmanagement en Implementeren van verbeteringen binnen het cluster Psychogeriatrie.
Alrijne Zorggroep, Leiderdorp. september 2012 tot september 2013

Teamleider/Verandermanager.
Leidinggevende Klantenteam (12 medewerkers MBO/HBO niveau) begeleiden veranderproces afdeling vakanties.  Aanbeveling lezen?
Nationale Vereniging De Zonnebloem Breda. maart tot september 2012

Procesbegeleider GGZ – Eerste lijn.  
Uitbouwen van het relatienetwerk, optimaliseren samenwerking tussen GGZ en huisartspraktijken/gezondheidscentra.  Aanbeveling lezen?
Indigo, Parnassia Groep. mei 2011 tot januari 2012

Procesbegeleider Thuiszorg.
Trainen en coachen van een negental thuiszorgteams in transitie naar zelfsturing, organisatiebewustzijn en cliëntgericht werken.
RadarVertige Amsterdam. september 2011 tot januari 2012

Clusterleidinggevende  Verpleeghuis.
Vervangingsmanagement en verbeteropdrachten afdeling somatiek en flexbureau. Aanbeveling lezen?
Alrijne Zorggroep, Alphen a/d Rijn. oktober 2010 tot april 2011

Projectleider ‘Werken aan Inzetbaarheid, voor alle Levensfasen’  
Begeleiden van 5 projectteams bij het langer, breder en vitaler inzetbaar houden van hun medewerkers.  Aanbeveling lezen?
ZW Haaglanden (nu Zorgzijn Werkt!) juni 2008 tot juli 2010

Adviseur.  ‘Houdt de naaste vast’.
Organisaties binnen de Langdurige Zorg interesseren voor trajecten waarmee, door betrokkenheid van naasten, de zorg waardiger wordt.
Publicarea Amsterdam. juni tot oktober 2009

Adviseur.

Evaluatie en afronden instroomproject: resultaten beschrijven en  aanvragen van inhoudelijke en financiële subsidievaststelling. 
Pieter van Foreest, Delft. mei tot september 2009

Projectleider Arbeidsmarkt.
◊ Open dag van de Zorg regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. 
◊ Kring Mobiliteit; Begeleiden van het netwerk reïntegratie- en loopbaanadviseurs uit Zorg & Welzijn. 
◊ Regioversterking Nieuwe Waterweg Noord; onderlinge samenwerking tussen zorg en welzijnsorganisaties op het gebied van arbeidsmarkt stimuleren. Aanbeveling lezen?
ZW Haaglanden (nu Zorgzijn Werkt!) mei 2008 tot juni 2010

Wijkmanager V&V.
Vervangend leidinggevende team verpleegkundigen en verzorgenden. Op orde brengen van de planning en procesgang. Aanbeveling lezen?
Thuiszorg Rotterdam. mei tot augustus 2008

Projectleider Instroom.
Toeleiding van ongeschoolden naar niveau MBO 2/3 verpleging en verzorging.
Pieter van Foreest, Delft. september 2007 tot mei 2008

Teammanager Jeugd / Jongvolwassen GGZ.
Vervangend Leidinggevende drie teams; Beschermd en Begeleid wonen, 35 medewerkers/70 bewoners.
RIBW Den Haag, maart tot oktober 2007