Interim management en projecten

home page 4-2

Mijn werk doe ik met veel energie, ik ben doelgericht, besluitvaardig en ik heb een heldere communicatiewijze.
Daarbij ben ik toegankelijk en doortastend en leg ik de lat hoog voor mijzelf en anderen.

Kortom: Organisatiekracht!

 
Snel en breed inzetbaar

Interimervaring brengt expertise met zich mee op verschillende gebieden en binnen verschillende sectoren en organisaties. Ik houd van de afwisseling en het geeft me een frisse blik. Met mijn brede ervaring kan ik passend werk leveren en ben ik gewend om snel wegwijs te worden in een nieuwe organisatie. 

Om zaken te verbeteren onderzoek ik mogelijkheden en belemmeringen binnen onder andere de bedrijfsvoering, de organisatiestructuur, de wijze van leidinggeven en de samenwerking in teams. Het gaat daarbij vaak om het faciliteren van de juiste voorwaarden zoals een goede planning, beheersing van inkomsten en uitgaven, reductie van verzuim en werken aan de kwaliteit van medewerkers. Ik breng structuur aan en kan moeilijke beslissingen nemen wanneer dat nodig is.

Rendement en zelfredzaamheid

Het eerste dat ik doe bij een nieuwe opdracht, is mijn eigen beeld vormen van de situatie. Ik spreek dan veel medewerkers en vraag hen wat zij belangrijk vinden, wat er volgens hen moet gebeuren en wat ze daar zelf al aan kunnen doen. Het is een goede manier om kennis te maken: zo ontdek ik meteen waar zij zich voor willen inzetten. De beste resultaten boek je immers door medewerkers aan te spreken op hun drijfveren. Als ik hun zelforganiserend vermogen kan vergroten, heeft dit zijn weerslag op de cliënten en bewoners die ook zelfredzamer worden. Zo verbetert de zorg uiteindelijk op alle niveaus.

Uiteindelijk ligt het rendement in het borgen van de verandering. Die is duurzaam wanneer iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid en rol kan én durft te nemen. Met de energie die daarmee vrijkomt kunnen de volgende stappen zelfstandig worden gezet.

Achtergrond
  • verpleegkunde, agogiek, didactiek, algemeen- en projectmanagement en veranderkunde (universitair niveau)
  • gestart als verpleegkundig begeleider in de Jeugd GGZ
  • doorgestroomd naar het management
  • enkele jaren projectleider arbeidsmarkt & opleidingen bij een werkgeversorganisatie in de zorg