Inez van Bezouw, Hoofd Vakanties & Evenementen

Als interim teamleider  & verandermanager is Fenna erin geslaagd de reorganisatie in het klantenteam handen en voeten te geven. Een meer vraaggerichte dienstverlening en flexibele inzet van medewerkers op een breder takenpakket. Bij haar vertrek was de jaarplanning concreter en de onderlinge kennisuitwisseling gestructureerd.

Inez van Bezouw, Hoofd Vakanties & EvenementenNat.Ver. De Zonnebloem